Ochrana osobnich údajůMilí návštěvníci stránek www.pelvins.cz,

rádi bychom vás ujistili, že jakékoli osobní údaje, které nám během své návštěvy na webu nebo během naší spolupráce poskytnete, jsou u nás v naprostém bezpečí a jsou zpracovávané především za účelem plnění našich povinností směrem k vám a k tomu, abychom vám vždy mohli nabídnout jen ty nejkvalitnější služby a produkty, přesně pro vás na míru.
V tomto dokumentu jsou obsaženy důležité informace týkající se ochrany vámi poskytnutých osobních údajů, tj. osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.pelvins.cz a rovněž klienty a zájemci o služby a produkty provozovatele těchto webových stránek. Zákon o ochraně osobních údajů užívá pro osoby, kterých se poskytnuté osobní údaje týkají označení „subjekt údajů“. Tento pojem bude proto v textu dokumentu používán pro veškeré osoby, které nám, jako provozovateli webu www.pelvins.cz své osobní údaje poskytly.

NĚKOLIK DŮLEŽITÝCH POJMŮ

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Dle zákona o ochraně osobních údajů jsme správcem osobních údajů poskytnutých nám vámi, jako subjekty údajů. Jako správci je nám uložena řada povinností, mimo jiné se registrovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Registraci jsme řádně provedli a bylo jí přiděleno číslo 00062027 Správcem osobních údajů tedy je společnost PELVINS s.r.o.
IČ: 27673855, DIČ: CZ27673855, se sídlem Čejkovská 744, Velké Bílovice, , PSČ 69102, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. C, vl. 50919.
Kontaktovat nás můžete na uvedené adrese, mailu pelvins@pelvins.cz nebo telefonu +420 736489082, +420 734466025. Veškeré vaše dotazy a žádosti týkající se ochrany osobních údajů zodpovíme a vyřídíme obratem, v nejkratší možné době.

OSOBNÍ ÚDAJ:
Je to jakákoli informace, která se týká určeného nebo určitelného subjektu údajů. Může to být například jméno a příjmení, může to být například i záznam z kamerového systému, na kterém je daná osoba rozeznatelná. V některých případech není zcela nesporné, zda se jedná o osobní údaj či nikoli. Proto uvádíme, že v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o ochraně osobních údajů zpracováváme veškeré údaje, které vyplní návštěvník mých webových stránek v některém zde umístěném formuláři a odešle je stisknutím příslušného tlačítka na náš mail nebo do registračního a objednávkového systému, tedy zejména jméno, příjmení či obchodní firmu, adresu, mailový kontakt, IČ, DIČ a telefonní spojení.


SUBJEKT ÚDAJŮ:
Že subjektem údajů jste vy, návštěvníci webových stránek nebo naši klienti, již zaznělo výše. Subjektem údajů je pro účely ochrany osobních údajů totiž fyzická osoba, které se týká konkrétní osobní údaj. Subjektem údajů tedy nejsou právnické osoby. Přesto se stejnou obezřetností přistupujeme i k údajům poskytnutým právnickými osobami resp. osobami za ně jednajícími.
INFORMACE O ZAŘÍZENÍ:
Můžeme shromažďovat informace o vašich produktech, které si koupíte nebo u nichž si vyžádáte zákaznické služby prostřednictvím stránek. Informace o zařízení mohou obsahovat kód produktu nebo číslo modelu, vaši IP adresu, kategorii produktu, nebo FW a SW informace, kód země nebo ID zařízení (MAC adresa, UUID, atd.).

COOKIES:
„Cookie“ je malý textový soubor, který může být použit ke shromažďování informací o vaší činnosti na stránkách. Například, když někdo navštíví některou ze stránek, cookie se uloží do zařízení uživatele (pokud uživatel cookies přijme) nebo se načte, pokud uživatel již dříve stránky navštívil. Cookies mohou být také použity ke sledování uživatelů na celém webu. Většinu prohlížečů si můžete nastavit tak, aby vás informovaly, když se uloží cookie nebo si můžete zvolit blokování cookies vaším prohlížečem, ale pokud tak učiníte, možná nebudete moci využívat personalizované funkce, které mohou využívat ostatní uživatelé, kteří stránky navštíví. Některé z cookies, které používáme, mohou být flash cookies nebo Adobe cookies. V závislosti na vašem prohlížeči nemusí dojít k automatickému smazání těchto cookies. Zkontrolujte, prosím, svůj prohlížeč a zjistěte, kde se tyto typy cookies ukládají a jak mohou být smazány.

JAK JE TO S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektů údajů je dobrovolné. Zpracovávány jsou pouze údaje, které sám subjekt údajů poskytne, a to zejména jejich vyplněním do některého z formulářů na webových stránkách.
Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů znamená, že vám jejich poskytnutí neukládá žádný právní předpis. Povinným je tak pouze poskytnutí takových osobních údajů, které jsou nezbytné pro řádné vystavení účetních a daňových dokladů. Ovšem nelze přehlédnout, že bez vyplnění některých údajů (například kontaktních) by nemohly být naše služby řádně poskytnuty, resp. produkty dodány a z tohoto důvodu vás objednávkový systém (vázaný na formuláře na webových stránkách) bez jejich vyplnění nepustí k odeslání objednávky.


ZA JAKÝM ÚČELEM OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Osobní údaje poskytnuté při objednávce produktů nebo služeb z webových stránek nebo i při objednávkách podávaných jinými komunikačními prostředky či při osobním jednání jsou zpracovávány za účelem splnění našich povinností vůči vám, tj. k dodání objednaného produktu nebo poskytnutí služby a související komunikace, vystavování účetních a daňových dokladů, a proto ke zpracování osobních údajů v těchto případech není podle zákona nutný souhlas subjektu údajů.
Stejně tak údaje vyplněné v registračním formuláři nebo formuláři pro zaslání ebooku či jiného obsahu zdarma jsou zpracovávány za účelem zajištění zaslání příslušných vámi vybraných informací nebo pro plné využívání našich stránek. Protože si velmi vážíme vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje sdělujete a těší nás váš zájem o naše služby a produkty, zavazujeme se vám mailem posílat pouze hodnotné informace a zajímavé nabídky služeb a produktů. K tomuto účelu budeme zpracovávat některé z vámi poskytnutých osobních údajů, konkrétně jméno a adresu a mailový kontakt. Pokud byste se rozhodli, že nechcete tyto informace a nabídky dostávat, stačí, když nám to pro nabídky zasílané běžnou poštou dáte vědět písemně na naši adresu uvedenou v úvodu těchto pravidel. Pokud jde o nabídky a informace zasílané mailem, pak je postup ještě jednodušší, stačí kliknout na odkaz pro odhlášení odběru ve spodní části mailu. Jen pro úplnost uvádíme, že obchodní sdělení zasílaná mailem se řídí pravidly uvedenými v zákoně č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti.
Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány i za účelem tvorby zákaznických databází tak, abychom Vám zasílali informace a nabídky pouze z té oblasti, o kterou máte zájem.

K SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů pro účely uvedené v předchozí části („Za jakým účelem osobní údaje zpracováváme?“) je podle zákona možné bez vašeho souhlasu, pokud jste ode nás koupili některý z produktů nebo jsme vám poskytli svoji službu, zjednodušeně, jste-li našimi klienty, zákazníky. Zde po vás tedy souhlas nevyžadujeme a podle zákona a stanovisek Úřadu pro ochranu osobních údajů vyžadovat ani nemáme.
Pokud v rámci registrace nebo objednávky nebo při poskytování služeb dáte výslovný souhlas tím, že zaškrtnete políčko souhlasu se všeobecnými obchodními podmínkami a ochranou osobních údajů či jinak projevíte souhlas, pak vám můžeme zaslat i zajímavé nabídky našich obchodních partnerů i z jiné oblasti než jsou námi poskytované služby a produkty. Stejně tak, pokud projevíte svůj souhlas při stažení ebooku či jiného obsahu zdarma, můžeme vám takováto obchodní sdělení zasílat.

JAK ZPRACOVÁVÁME A CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje poskytnuté v elektronické podobě budou zpracovávány automatizovaně, osobní údaje poskytnuté klasickou písemnou formou nebo ústně budou zpracovávány manuálně. Zpracování provádí správce, případně jeho zaměstnanci a správce zaručuje, že všechny tyto osoby zachovají mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích a neposkytnou je žádné třetí osobě, s výjimkou případů, kdy tak výslovně ukládá zákon.
Osobní údaje zpracovávané manuálně jsou ukládány v uzavřených prostorách, elektronicky zpracovávané údaje jsou chráněny přístupovými hesly. V obou případech jsou přijata i technickoorganizační opatření k zajištění ochrany před přístupem neoprávněných osob k údajům.

SPRÁVNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PŘÍSTUP SUBJEKTU ÚDAJŮ K POSKYTNUTÝM ÚDAJŮM

Jako Subjekt údajů jste povinni poskytnout pouze pravdivé a správné údaje, a v případě, že dojde k jejich změně, tak změnu správci bez zbytečného odkladu oznámit. Osobní údaje jsou zaznamenány v podobě poskytnuté subjektem údajů. Pokud by se přesto přes veškerou snahu objevila v údajích nesprávnost nebo nepřesnost, obratem po zjištění či upozornění ze strany subjektu údajů ji opravíme.
Pokud byste zjistili nebo se domnívali, že zpracování vašich osobních údajů provádíme v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života, je vaším právem požádat nás o vysvětlení a požadovat odstranění takto vzniklého stavu. Kromě opravy nebo doplnění údajů může jít zejména o požadavek blokování nebo likvidace osobních údajů.
Informace o konkrétním zpracování vašich osobních údajů vám obratem sdělíme, pokud o to požádáte. Kontaktní údaje jsou uvedeny v úvodní části tohoto dokumentu.

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, chráníme přesně tak, jak je popsáno v tomto dokumentu. Vezměte ovšem, prosím, na vědomí, že pokud jakýkoli údaj, který se vás týká, napíšete na veřejně dostupné stránky, např. do chatu, stránky s referencemi, diskuze na fóru, jsou viditelné všem návštěvníkům dané stránky. Proto na takové stránky neuvádějte žádné údaje, které nechcete dát veřejně k dispozici (včetně např. svého mailového kontaktu či telefonu).4. Tyto VOP jsou účinné od 1.8.2016.

Newsletter

Přihlašte se do našeho newsletteru ať Vám neunikne žádná novinka nebo akce...